Výsledky výběrové komise pro 7. výzvu IOP

Vytvořeno: 14. 10. 2010 Poslední aktualizace: 14. 10. 2010

Dne 29. 9. 2010 zasedala Výběrová komise pro 7. výzvu IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO.


 


Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 7. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.


 


Výběrová komise pro 7. výzvu doporučila k financování 18 projektů v celkové výši 439 902 313,60 Kč, z původních 21 zaregistrovaných. Seznam doporučených projektů k financování pro 7. výzvu naleznete zde.