Výsledky výběrové komise pro 6. výzvu IOP

Vytvořeno: 2. 6. 2010 Poslední aktualizace: 2. 6. 2010

Dne 21. 5. 2010 zasedala Výběrová komise pro 6. výzvu IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí, NNO.


Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 6. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.


Výběrová komise pro 6. výzvu doporučila k financování 1 projekt v celkové výši 205 100 000 Kč.  Seznam doporučených projektů k financování pro 6. výzvu naleznete zde.