Výsledky výběrové komise pro 5. výzvu IOP

Vytvořeno: 2. 6. 2010 Poslední aktualizace: 2. 6. 2010

Dne 21. 5. 2010 zasedala Výběrová komise pro 5. výzvu IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí, NNO.

Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 5. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.

Výběrová komise pro 5. výzvu doporučila k financování 26 projektů v celkové výši 1 686 980 410,95 Kč, z původních 28 zaregistrovaných. Seznam doporučených projektů k financování pro 5. výzvu naleznete zde.