Výsledky veřejné soutěže o podnájem nebytových prostor v Pacientském hubu

Vytvořeno: 13. 6. 2022 Poslední aktualizace: 13. 6. 2022

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje výsledky veřejné soutěže na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub, projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky, reg. číslo ZD‑PDP3-001, financovaného z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014‑2021 z programu Zdraví.

Předmětem veřejné soutěže je podnájem nebytových prostor v Pacientském hubu na adrese U Vršovického nádraží 30, 101 00 Praha 10 – Vršovice. Účastníci mohli své nabídky zasílat do 7. 4. 2022.

Hodnotící komise v rámci řízení, které se konalo dne 14. 4. 2022, pečlivě posoudila nabídky účastníků soutěže na základě kritérií uvedených ve výzvě a zvolila vítěze soutěže, kterými se stali Komunitní centrum Petrklíč, z.s., Nové náměstí 1746, 560 02 Česká Třebová. Důvodem výběru jejich nabídky je rozmanitá nabídka poskytovaných služeb i možností podpory pacientských organizací, bohaté zkušenosti v nabízených pro bono službách a v sektoru neziskových organizací. 

Vítězové veřejné soutěže byli vyzváni k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené s pronajímatelem, kterým je městská část Praha 10. Tímto jsou všechny kancelářské prostory Pacientského hubu plně obsazeny. V tuto chvíli není v plánu vypisování dalšího kola veřejné soutěže.