Výsledky dotačního řízení – přidělení finančních prostředků

Vytvořeno: 15. 4. 2016 Poslední aktualizace: 15. 4. 2016

MZ rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2016 v rámci programu „Protidrogová politka MZ“, jak uvedeno v tabulce v příloze.

Přílohy