Výsledky Dohodovacího řízení pro rok 2024

Vytvořeno: 19. 7. 2023 Poslední aktualizace: 19. 7. 2023

Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2024 probíhalo od 30. ledna 2023 do 20. června 2023.

Celkem došlo ve všech fázích DŘ 2024 k dohodě ve 4 segmentech a k nedohodě u ostatních 10 segmentů. V případě nedohody došlo u 7 segmentů a jednoho subsegmentu alespoň k předložení společného návrhu poskytovatelů a VZP, u 3 segmentů a jednoho subsegmentu nedošlo k žádné shodě mezi poskytovateli a plátci.

Bylo dosaženo dohody pro tyto skupiny poskytovatelů:

 • Skupina poskytovatelů ambulantní hemodialyzační péče
 • Skupina poskytovatelů zdravotnické dopravní služby
 • Skupina poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb
 • Skupina poskytovatelů lékárenské a klinickofarmaceutické péče

Bylo dosaženo nedohody – Společný návrh poskytovatelů a VZP byl předložen ve skupinách:

 • Skupina poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče
 • Skupina poskytovatelů akutní lůžkové péče a dalších zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích a lékařské pohotovostní služby
 • Skupina poskytovatelů následné lůžkové péče
 • Skupina poskytovatelů ambulantních stomatologických služeb
 • Skupina poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotní péče v ozdravovnách
 • Skupina poskytovatelů fyzioterapie – nelékařských profesí
 • Podskupina poskytovatelů mimolůžkových laboratorních služeb

Bylo dosaženo nedohody a nebyla nalezena žádná shoda pro tyto skupiny poskytovatelů:

 • Podskupina poskytovatelů mimolůžkových radiodiagnostických služeb
 • Skupina poskytovatelů mimolůžkových specializovaných služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů
 • Skupina poskytovatelů domácích zdravotních služeb
 • Skupina praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost

Další informace jsou k dispozici na oficiálním webu Dohodovacího řízení pro rok 2024.

V následující tabulce je uveden seznam příloh s výstupy z jednání v rámci DŘ 2024 za jednotlivé skupiny poskytovatelů.

Název segmentu

Název přílohy

Akutní lůžková péče

1. Akutní lůžková péče

Následná lůžková péče

2. Následná lůžková péče

Segment praktických lékařů

3. Praktičtí lékaři a PLDD

Segment ambulantních specialistů

4. Ambulantní specialisté

Segment ambulantních gynekologů

5. Gynekologie

Segment laboratoří a radiodiagnostiky

6. Laboratorní a radiodiagnostická péče

Segment domácí péče

7. Domácí zdravotní péče

Segment fyzioterapie

8. Fyzioterapie

Segment hemodialyzační péče

9. Dialýza

Segment stomatologie

10. Stomatologie

Segment dopravní služby

11. Zdravotní dopravní služba

Segment zdravotnické záchranné služby

12. Zdravotnická záchranná služba

Segment lázeňské péče

13. Lázeňská péče

Segment lékárenské péče

14. Lékárny

 

Přílohy