Výsledky 4. výzvy dle výstupů z jednání Výběrové komise IOP ze dne 23. 9. 2009

Vytvořeno: 23. 9. 2009 Poslední aktualizace: 23. 9. 2009

Dne 23. 9. 2009 zasedala Výběrová komise IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí, NNO.


Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 4. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.


Výběrová komise IOP doporučila k financování 5 projektů v celkové výši 375 615 000 Kč, z původních 5 zaregistrovaných.


V příloze č. 1  je uveden Seznam doporučených projektů k financování.

Přílohy