Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2015

Vytvořeno: 30. 4. 2015 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Námitky byly předloženy v řádném termínu s opravou či doplněním chybějících náležitostí.

V příloze je tabulka se seznamem žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti. Tato tabulka je doplněna o následně zaslané a vypořádané námitky.

 

 

Přílohy