Výpočetní tomografie

Vytvořeno: 21. 12. 2017 Poslední aktualizace: 30. 9. 2022

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 2/2016.

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických standardů na pracovištích výpočetní tomografie v České republice, které Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává v souladu s ustanovením § 70 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Těmito Národními radiologickými standardy se pro pracoviště výpočetní tomografie nahrazují „Národní radiologické standardy – radiodiagnostika – diagnostická část (bez diagnostických postupů nukleární medicíny)“, které byly vydány ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, ročník 2011, částka 9 (na stranách 367 až 406).

Poskytovatel zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, uvede své místní radiologické standardy a postupy do souladu s těmito Národními radiologickými standardy nejpozději do jednoho roku od jejich vydání ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR. Do doby, než poskytovatel uvede své místní radiologické standardy do souladu s těmito Národními radiologickými standardy, postupuje podle „Národních radiologických standardů – radiodiagnostika – diagnostická část (bez diagnostických postupů nukleární medicíny)“, které byly vydány ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, ročník 2011, částka 9 (na stranách 367 až 406).

Právě probíhá příprava nového znění těchto národních radiologických standardů vycházející z výsledků výzkumného projektu „Optimalizace dávek při CT vyšetření s vysokou radiační zátěží pacienta“ č. TITSSUJB704 financovaného se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu BETA 2, řešitel Statni ustav radiační ochrany, v. v. i., Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4.