Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

Vytvořeno: 6. 2. 2023 Poslední aktualizace: 6. 2. 2023

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Přílohy

Typ souboru: pdf
sb0008-2023.pdf (1,63 MB)