Vyhláška č. 568/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno: 9. 2. 2021 Poslední aktualizace: 9. 2. 2021

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Přílohy