Vyhlášení výzvy OP Praha – Konkurenceschopnost

Vytvořeno: 15. 1. 2009 Poslední aktualizace: 15. 1. 2009

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 13. 1. 2009 druhou Výzvu k předkládání projektů v rámci operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK). Žadatelé mohou předkládat projekty rovněž v oblasti podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.


Žádosti je možné předkládat od 14. 1. 2009 do 27. 3. 2009. Místem pro předkládání projektových žádostí je oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje, odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy.


Do okruhu podporovaných příjemců spadají rovněž subjekty (právnické osoby) splňující definici organizace výzkumu a vývoje. Podpora je určena pro region cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, tzn., že projekt musí být realizován na území hl. m. Prahy.


Podporovanými aktivitami jsou investiční aktivity spojené se vznikem nových a rozvojem stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, centra excelence, inovační centra a jako doplňková aktivita poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje); dále je umožněna podpora pořízení/modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace.
Více informací o výzvě získáte ZDE