Vyhlášení výzvy č. 4 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu 3.2a

Vytvořeno: 21. 7. 2009 Poslední aktualizace: 21. 7. 2009

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje  dne 22.července výzvu pro aktivitu 3.2a  modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. Výzva je zaměřena na podporu komplexních onkologických center vymezených Věstníky MZ ČR a zajišťujících onkologickou péči v ČR.


Bližší informace o výzvě č. 4 naleznete zde