Vyhlášení výzvy č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Vytvořeno: 10. 5. 2016 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Dne 5. května 2016 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena výzva č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče vyhlašované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Podpora je zaměřena na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

V příloze naleznete relevantní dokumenty k této výzvě.

Přílohy