Vyhlášení výzvy č.3 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu 3.2c

Vytvořeno: 14. 7. 2009 Poslední aktualizace: 14. 7. 2009

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 15.července výzvu pro aktivitu 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče).


Bližší informace o výzvě naleznete zde