Vyhlášení výzvy č.2 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu 3.2b

Vytvořeno: 14. 7. 2009 Poslední aktualizace: 14. 7. 2009

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje  dne 15.července výzvu pro aktivitu 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních   rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem.


Bližší informace o výzvě č.2 naleznete zde