Vyhlášení výzvy č. 14 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu/operaci 3.2a

Vytvořeno: 31. 1. 2013 Poslední aktualizace: 31. 1. 2013

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 31. ledna 2013  čtrnáctou  výzvu pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, pro aktivitu/operaci 3.2a Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí.

Výzva je zaměřena na dosažení standardů vybavenosti národní sítě specializovaných pracovišť zajišťujících komplexní onkologickou péči pro zajištění diagnostiky, léčby a „screening“ – záchyt včasných stádií onemocnění – tj. včetně modernizace odpovídajícího diagnostického a terapeutického zázemí: radiodiagnostické pracoviště, radioterapeutické pracoviště, pracoviště nukleární medicíny a specializované laboratoře.

Bližší informace o výzvě naleznete zde.