Vyhlášení výzvy č. 12 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu/operaci 3.2c

Vytvořeno: 15. 8. 2012 Poslední aktualizace: 15. 8. 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 16. srpna 2012 dvanáctou výzvu pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, pro aktivitu/operaci 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče). Bližší informace o výzvě naleznete zde.