Vyhlášení výzvy č. 11 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu/operaci 3.2b

Vytvořeno: 8. 8. 2012 Poslední aktualizace: 8. 8. 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 8. srpna 2012 jedenáctou výzvu pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, pro aktivitu/operaci 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem. Bližší informace o výzvě naleznete zde.