Vyhlášení výzev k předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a Aktivitu II. Péče o děti

Vytvořeno: 15. 10. 2014 Poslední aktualizace: 15. 10. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malých grantových schémat (MGS) v rámci Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaných z Norských fondů 2009 – 2014 vyhlašuje dne 15. října 2014 výzvy k předkládání žádostí o grant na sub-projekty.  Žádosti je možné předkládat do MGS pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a MGS pro Aktivitu II. Péče o děti.

Cílem MGS pro Aktivitu I. Psychiatrická péče je podpora činnosti nestátních neziskových organizací zacílených na deinstitucionalizaci a destigmatizaci psychiatricky nemocných a psychiatrické péče.

Bližší informace k výzvě do Aktivity I. Psychiatrická péče naleznete zde.

Cílem MGS pro Aktivitu II. Péče o děti je podpora činnosti nestátních neziskových organizací ve vybraných oblastech preventivních aktivit zaměřených na dětskou populaci ve vybraných oblastech:

– Prevence dětských úrazů

– Sekundární prevence následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku

– Vzácné choroby

Bližší informace k výzvě do Aktivity II. „Péče o děti“ naleznete zde.