Výběr hodnotitelů pro oblast intervence 3.2 IOP

Vytvořeno: 8. 4. 2009 Poslední aktualizace: 8. 4. 2009

MZ ČR v rámci procesu hodnocení projektů předkládaných do Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví vyhlašuje veřejnou výzvu k výběru hodnotitelů projektů. Všichni zájemci o hodnocení projektů musí být zaregistrování v databázi hodnotitelů pro oblast intervence 3.2 IOP. Z této databáze jsou hodnotitelé na základě profesního zaměření a zkušeností vybráni Odborem evropských fondů ve spolupráci s věcně příslušnými odbory k hodnocení  projektů.


Zařazení zájemce do databáze hodnotitelů probíhá prostřednictvím vyplnění dotazníku (viz. Příloha 1) a jeho následného zaslání na emailovou adresu iop@mzcr.cz, do předmětu uveďte Dotazník pro hodnotitele. Dotazník je následně vyhodnocen a pokud příslušný zájemce splňuje všechny náležité podmínky, je zařazen do databáze hodnotitelů. O výsledném zařazení do databáze jsou zájemci informováni emailem.

Přílohy