Věstník č. 3/2018

Vytvořeno: 28. 3. 2018 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

1.   Seznam center vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče

2.   Akreditovaný kvalifikační kurz – Laboratorní metody v asistované reprodukci

3.   Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018-2022

4.   Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání dětská sestra

5.   Vzdělávací program specializačního oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ – vlastní specializovaný výcvik

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?