Věstník č. 2/2017

Vytvořeno: 17. 2. 2017 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Kontaktní údaje vnitrostátního kontaktního místa podle § 14c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  2. Stanoviska Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků
  3. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
  4. Seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva (aktualizace únor 2017)

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?