Věstník č. 2/2013

Vytvořeno: 2. 4. 2013 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Oznámení o novém znění textu uveřejněného ve Věstníku č. 8/2012
  2. Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené MZ
  3. Národní referenční laboratoř pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví
  4. Dotační program MZ – rezidenční místa – lékařské obory – projekt č. 1
  5. Dotační program MZ – rezidenční místa – nelékařské obory – projekt č. 2
  6. Dotační program MZ – rezidenční místa – lékařské obory – projekt č. 3
  7. Metodický návod – program prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?