Věstník č. 2/2012

Vytvořeno: 28. 2. 2012 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
  2. Metodika a zásady využívání klasifikačního systému IR-DRG pro vykazování akutní lůžkové zdravotní péče
  3. Dodatek k úpravě vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu „Sanitář“ – vydaného ve Věstníku č. 11/2011
  4. Metodický pokyn k aplikaci přechodných ustanovení § 121 a § 122 zákona č. 372/2011 Sb.
  5. Oprava Věstníku č. 7/2008 – bod č. 6 – Onkologická péče v ČR
  6. Vzdělávací program certifikovaného kurzu lékařů
  7. Vzdělávací program nástavbového oboru hrudní chirurgie
  8. Postup lékařů primární péče při podezření na hyperkinetickou poruchu u dětí
  9. Zrušení platnosti metodických návodů

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?