Věstník č. 12/2021

Vytvořeno: 27. 10. 2021 Poslední aktualizace: 1. 11. 2021

Obsah Věstníku č. 12/2021

1. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO SPECIALIZAČNÍ OBORY LÉKAŘŮ VE VĚCI ZAPOČÍTÁNÍ PRAXE NA PRACOVIŠTI POSKYTUJÍCÍM VŠECHNY TYPY LŮŽKOVÉ PÉČE O PACIENTY S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 NEBO O PACIENTY, KTEŘÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PRODĚLALI A JEJICH AKTUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ STAV JE DŮSLEDKEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19
2. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY (SLP) ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC – ZÁŘÍ 2021
3. METODICKÝ NÁVOD K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH INFEKCÍ V ČESKÉ REPUBLICE
4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A V PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
5. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO NÁSTAVBOVÉ OBORY LÉKAŘŮ DĚTSKÁ REVMATOLOGIE, INTENZIVNÍ MEDICÍNA, KLINICKÁ OSTEOLOGIE A ONKOCHIRURGIE 
5a. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ REVMATOLOGIE 
5b. Vzdělávací program nástavbového oboru INTENZIVNÍ MEDICÍNA
5c. Vzdělávací program nástavbového oboru KLINICKÁ OSTEOLOGIE 
5d. Vzdělávací program nástavbového oboru ONKOCHIRURGIE
6. Projekt „Klinické doporučené postupy“ 
7. Výzva k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb.
Centra vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?