Veřejné zdravotní pojištění

Vytvořeno: 31. 10. 2012 Poslední aktualizace: 31. 10. 2012

Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR je založen na třech subjektech:

  • Pojištěnec (příjemce zdravotních služeb)
  • Poskytovatel zdravotních služeb (je oprávněný poskytovat zdravotní služby)
  • Zdravotní pojišťovna (instituce, u které je pojištěnec zdravotně pojištěn)