Uveřejnění seznamu realizovaných sub-projektů z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na MZ ČR

Vytvořeno: 21. 10. 2016 Poslední aktualizace: 21. 10. 2016

Informujeme o všech příjemcích a sub-projektech, které jsou realizovány v Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na MZ ČR. Sub-projekty byly schváleny ve třech výzvách a pokrývají všechny čtyři aktivity Programu.

Kompletní seznam příjemců a sub-projektů lze nalézt v příloze.

Přílohy