Uskutečněné semináře

Vytvořeno: 24. 5. 2010 Poslední aktualizace: 24. 5. 2010
Rok 2014
 
Dne 13.ledna 2014 uspořádal odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR seminář pro příjemce pro 13., 14. a 16. výzvu. Prezentace k seminářům jsou k dispozici ke stažení v Příloze č. 23.
 
Dne 13.ledna 2014 uspořádal odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR seminář pro žadatele pro 18. výzvu zaměřené na 3.2a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. Prezentace k seminářům jsou k dispozici ke stažení v Příloze č. 22.
 
Rok 2013
 
Dne 11. prosince 2013 uspořádal odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR seminář pro žadatele pro 17. výzvu zaměřené na podporu 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče). Prezentace k seminářům jsou k dispozici ke stažení v Příloze č. 21.
 
Dne 24. dubna 2013 uspořádal odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR seminář pro žadatele pro 15. výzvu zaměřené na podporu 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče). Prezentace k seminářům jsou k dispozici ke stažení v Příloze č. 20.
 
Dne 12. února 2013 uspořádal odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR seminář pro žadatele pro 14. výzvu aktivitu 3.2a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí (komplexní onkologická centra, spolupracující komplexní onkologická centra). Prezentace k seminářům jsou k dispozici ke stažení v Příloze č. 19.
 
 
Rok 2012
 
Dne 22. listopadu 2012 uspořádal odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR seminář pro žadatele pro 13. výzvu na aktivitu 3.2a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí (iktová centra, komplexní kardiovaskulární centra a spolupracující subjekty a komplexní cerebrovaskulární centra). Prezentace k seminářům jsou k dispozici ke stažení v Příloze č. 18.
 
Dne 6. září 2012 uspořádal odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR seminář pro žadatele pro 11. a 12. výzvy zaměřené na aktivity: 3.2b systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem, a 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče). Prezentace k seminářům jsou k dispozici ke stažení v Příloze č. 17.
 
Dne 19. září 2012 uspořádal odbor evropských fondů semináře pro příjemce pro 9. výzvu, zaměřenou na aktivitu 3.2c řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví a pro 10. výzvu zaměřenou na aktivitu 3.2b systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem. Prezentace k seminářům jsou k dispozici ke stažení v Příloze č. 16
 
Dne 3. dubna 2012 uspořádal odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR v budově Ministerstva seminář pro příjemce  8. výzvy 3.2 IOP zaměřený na novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dne 26. a 28. března 2012 uspořádal odbor evropských fondů semináře pro žadatele pro 9. výzvu, zaměřenou na aktivitu 3.2c řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví a pro 10. výzvu zaměřenou na aktivitu 3.2b systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem. Prezentace k seminářům jsou k dispozici ke stažení v Příloze č. 15

Dne 16. ledna a 17. ledna 2012 uspořádal odbor evropských fondů seminář pro příjemce pro 8. výzvu 3.2a IOP na téma řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. Prezentace k semináři je k dispozici ke stažení v Příloze 14.

Rok 2011 
 
Dne 25. ledna a 1. února 2011 uspořádal odbor evropských fondů seminář pro žadatele pro 8. výzvu 3.2a IOP na téma řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. Prezentace k semináři je k dispozici ke stažení v Příloze 13. 
 
Rok 2010 
 
Dne 13. 12. 2010 se uskutečnil seminář pro příjemce pro 7. výzvu v budově Ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti naleznete v Příloze č. 12

Dne 16. listopadu 2010 uspořádal odbor evropských fondů seminář pro příjemce pro 5. výzvu. Prezentace k semináři je k dispozici ke stažení v Příloze č. 11
 
Dne 16. září 2010 uspořádal odbor evropských fondů seminář pro příjemce pro 5. výzvu. Seminář byl zaměřen na Novelu zákona o veřejných zakázkách a byl pořádán ve spolupráci s Českomoravským účetním dvorem. Prezentace k semináři je k dispozici ke stažení v Příloze č. 10.
 
Dne 17. května 2010 uspořádal odbor evropských fondů seminář pro žadatele pro 7. výzvu 3.2b IOP na téma systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem. Prezentace k semináři je k dispozici ke stažení v Příloze 9.
 
Dne 24. a 26. února 2010 uspořádal odbor evropských fondů semináře pro žadatele pro současně vyhlášenou 5. a 6. výzvu IOP, se zaměřením na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí a řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče). Prezentace k seminářům jsou k dispozici ke stažení v Příloze 8.
 
Dne 4. a 9. února 2010 uspořádal odbor evropských fondů seminář pro příjemce pro 2. až 4. výzvu 3.2 IOP na téma realizační fáze projektů. Prezentace jsou k dispozici ke stažení v Příloze 7. 
 
Rok 2009 
 
Dne 19 a 27. srpna 2009 uspořádal odbor evropských fondů seminář pro žadatele pro 2. výzvu 3.2b IOP na téma Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik. Prezentace jsou k dispozici ke stažení v Příloze 6.
 
Dne 5. srpna 2009 uspořádal odbor evropských fondů seminář pro žadatele pro 4. výzvu 3.2a IOP Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí. Prezentace jsou k dispozici ke stažení v Příloze 5.
 
Dne 23. července 2009 uspořádal odbor evropských fondů seminář pro žadatele pro 3. výzvu 3.2 IOP, aktivita 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví. Prezentace jsou k dispozici ke stažení v Příloze 4.
 
Dne 5. března 2009 se konal na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro příjemce z 1. výzvy IOP,  oblasti intervence 3.2a. Mezi hlavní témata patřilo především seznámení s problematikou zadávání veřejných zakázek, finančním a věcným monitoringem, způsobem oznamování změn v projektu, proplácení žádostí o platbu, Rozhodnutím o poskytnutí dotace a podmínek realizace projektu, publicitou, kontrolami a upozornění na nejčastější nesrovnalosti příjemců v předcházejícím programovém období. Program semináře, prezentace a fotodokumentace – viz Příloha 3.
 
Dne 12. února 2009 byl na Ministerstvu zdravotnictví uskutečněn seminář pro příjemce z 1. výzvy IOP, oblasti intervence 3.2a na téma „Problematika zadávání veřejných zakázek“. Prezentace je k dispozici ke stažení v Příloze 2. 
 
Rok 2008 
 
Ministerstvo zdravotnictví, odbor evropských fondů pořádalo v rámci první výzvy IOP, oblast intervence 3.2a, semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve dnech 4. června v Českém Krumlově a 6. června v Ostravě, vždy od 10:30 do 17:30 hod. Program semináře, prezentace a fotodokumentace – viz Příloha 1.

Přílohy