Úprava vzoru zadávací dokumentace k veřejné zakázce na pořízení přístrojů – otevřené řízení

Vytvořeno: 11. 4. 2012 Poslední aktualizace: 11. 4. 2012

V souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách připravil odbor evropských fondů úpravu vzorové zadávací dokumentace k veřejné zakázce na pořízení přístrojů (otevřené řízení dle § 27 Zákona, podlimitní i nadlimitní veřejná zakázka) – viz Příloha. Změny vyplývající z novely jsou v dokumentu označeny zeleně.  

Nejde o závazný dokument, pouze o předlohu, kterou může příjemce v případě svého zájmu využít a volně upravovat. Zároveň jsou v textu formou komentářů vložena upozornění či odkazy na důležitá fakta. Použitím uvedeného vzoru se příjemce nezbavuje odpovědnosti za text vyhlášené výzvy či zadávací dokumentace.
 
Příloha – Vzor zadávací dokumentace – pořízení přístrojů po novele ZVZ

Přílohy