Úprava postupů pro vyplňování monitorovacích zpráv a zjednodušených žádostí o platbu v Benefitu

Vytvořeno: 9. 6. 2011 Poslední aktualizace: 9. 6. 2011

Upozorňujeme, že vzhledem k přidání záložky Příjmy do monitorovací zprávy v systému Benefit a změně podoby zjednodušené žádosti o platbu byly upraveny postupy pro vyplňování monitorovací zprávy a monitorovacího hlášení.

Postupy jsou ke stažení zde v příloze č. 1.

Přílohy