Úprava postupů pro vyplňování monitorovacích zpráv a zjednodušených žádostí o platbu v Benefitu

Vytvořeno: 20. 6. 2011 Poslední aktualizace: 20. 6. 2011

Upozorňujeme, že vzhledem k aktualizaci systému Benefit byly upraveny postupy pro vyplňování monitorovacích hlášení a zpráv v části Výběrová řízení.

Postupy jsou ke stažení zde v příloze č. 1.

Přílohy