Upozornění na zákaz používání smluvních podmínek jako hodnotícího kritéria a losování pro omezení počtu zájemců v rámci veřejných zakázek

Vytvořeno: 5. 12. 2011 Poslední aktualizace: 5. 12. 2011
Na základě stanoviska Ministerstva financí (Platebního a certifikačního orgánu) si Vás dovoluje odbor evropských fondů informovat, že v rámci realizace veřejných zakázek je dle vyjádření Evropské komise zakázáno využívat smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, jako dílčího hodnotícího kritéria.  Dále je na základě tohoto stanoviska zakázáno omezovat počet zájemců v rámci užšího řízení formou náhodného výběru provedeného losem.
 
Vzhledem k dodržování Příkazu ministra č. 11/2011 Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví pro přímo řízené organizace však nejsou reálně výše uvedené možnosti při realizaci veřejných zakázek v rámci oblasti intervence 3.2 IOP využívány.