Upozornění na úpravy podoby BENEFIT7+ od 1.9.2011

Vytvořeno: 5. 8. 2011 Poslední aktualizace: 5. 8. 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťující provoz a rozvoj systému BENEFIT7+, v rámci kterého žadatelé a příjemci podávají žádosti o dotaci a následně monitorovací hlášení a zprávy s žádostí o platbu, v rámci snahy o zpřehlednění podoby systému připravuje úpravu navigace v rámci systému a vzhledu jednotlivých záložek. Tato změna (blíže v příloze) by se měla projevit od 1. září tohoto roku.  Na základě nich budou následně aktualizovány Pokyny k vyplnění monitorovací zprávy/monitorovacího hlášení/zjednodušené žádosti o platbu v IS BENEFIT7+.

Přílohy