Typy a formy dobrovolnických činností ve zdravotnictví

Vytvořeno: 11. 4. 2022 Poslední aktualizace: 17. 8. 2023

Dobrovolníci mohou působit na mnoha odděleních pro dětské i dospělé pacienty, a to i v náročnějších oborech zdravotní péče např. na onkologii, na anesteziologicko-resuscitačních oddělení nebo v hospicové a paliativní péči. Dobrovolnická činnost v nemocnici může být velmi pestrá a dobrovolníci mohou být zapojeni do mnoha typů aktivit, a to buď v individuální nebo skupinové formě. Obě formy mohou být realizovány pravidelně nebo v podobě jednorázových akcí:

 • Volnočasové aktivity pro udržení psychické pohody pacientů:
  • Individuální aktivity, např. četba, rozhovory, společenské hry,
  • Skupinové tvořivé aktivity, např. výtvarné a hudební dílny, literární večery, divadelní představení, promítání filmů apod.
  • Dobrovolníci mohou zajišťovat také podpůrné aktivity za přítomnosti zvířat, např. canisterapie se psy.
 • Činnosti přispívající k rehabilitaci a nácviku soběstačnosti pacientů – trénování paměti, zpěv nebo recitace jako rehabilitace řeči po mozkové příhodě.
 • Pomoc při realizaci osvětových aktivit a informačních kampaní na podporu zdraví.
 • Pomoc s řešením následků mimořádných situací, např. po povodních a jiných přírodních katastrofách nebo v situacích související s různými epidemiemi.
 • Pomoc v organizačních a technických oblastech se může týkat např. pomoci s úpravou zahrady, natíráním plotu nebo dobrovolníci mohou pomoci na recepcích s navigací a lepší orientací po oddělení nebo areálu nemocnice aj.
 • V rámci firemního dobrovolnictví (koncept společenské odpovědnosti firem – CSR) mohou být realizovány:
  • Manuální práce např. natírání plotu, práce na zahradě.
  • Odbornější práce, např. bezplatné poradenství v oblasti PR a marketingu, podpora a výuka práce na PC s určitým typem SW apod.
  • Firemní dobrovolníci mohou zorganizovat i některé skupinové aktivity pro pacienty, (např. výtvarnou dílnu, hudební vystoupení, hry s dětmi, pomoc s jednorázovými akcemi apod.).