Zdravotní pojišťovny naplňují transparenční novelu

Vytvořeno: 9. 6. 2016 Poslední aktualizace: 9. 6. 2016

„Všechny zdravotní pojišťovny dnes plní povinnost a zveřejňují na webu smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb. Je ale dobré si připomenout, že většina zdravotních pojišťoven v čele s VZP, byla velmi vstřícná při zvyšování transparentnosti ve zdravotnictví. Na můj návrh pojišťovny zveřejnily většinu smluvních dokumentů ještě před tím, než jim tuto povinnost uložil zákon,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Zveřejněno bylo již více než půl milionu dokumentů.

Nejvíce smluv bylo zveřejněno největší zdravotní pojišťovnou VZP. Postup byl konzultován s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Zdravotní pojišťovny v současné době již většinou disponují softwarovým vybavením umožňujícím začerňovat údaje, které nemají být zveřejněny. Vybrané osobní údaje lze ponechat v textu zveřejňovaných smluv, pokud jde o údaje veřejně dostupné.

Ministerstva zdravotnictví a financí provedou kontrolu, zda jsou smlouvy zveřejňovány způsobem, který vyžaduje zákon. Náklady na zveřejňování smluv hradí pojišťovny z provozních fondů a ministerstvem zdravotnictví bude zkontrolována účelnost vynaložených nákladů.

Smlouvy s lékaři, nemocnicemi či lékárnami lze vyhledat prostřednictvím identifikačního čísla, pod nímž jsou zapsány v rejstříku. Některé pojišťovny umožňují také vyhledání podle čísla zdravotnického zařízení, podle místa a typu zdravotních služeb, případně i za pomoci fulltextového vyhledávání, kdy stačí zadat i jen část názvu poskytovatele.

Transparenční novela nabyla účinnosti 1. září 2015.

 

Seznam webových stránek zdravotních pojišťoven se zveřejněnými smlouvami a kritérii vyhledávání
 

 

Zdravotní pojišťovna

Webový odkaz

1.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP ČR)

http://www.vzpsmlouvy.cz/

IČ, IČZ, fulltext, podle místa a segmentu

2.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

http://www.ozp.cz/others/zverejneni-smluv/

3.

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)

https://www.vozp.cz/cs/zdravotnictvi/smlouvy-s-posktytovateli-zdravotnich-sluzeb/ 

IČ, fulltext

4.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZP MV ČR)

https://eforms.zpmvcr.cz/esmlouvy/

IČ, fulltext

5.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

https://portal.cpzp.cz/app/smlouvy-s-pzs/

IČ, IČZ

6.

Revírní bratská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP)

https://moje.rbp-zp.cz/vyhledani-smlouvy/

IČ, IČZ, fulltext, podle místa a segmentu

7.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZP Škoda)

http://smlouvy.zpskoda.cz/

IČ, IČZ

 

Počet zveřejněných smluv, změn a dodatků

1. Počet smluv, změn a dodatků uzavřených a zveřejněných po nabytí účinnosti transparenční novely

2. Počet smluv, změn a dodatků uzavřených před nabytím účinnosti transparenční novely, které k datu zpracování této informace podléhají povinnosti zveřejnění (mimo smlouvy uvedené v bodě 1)

3. Celkový počet zveřejněných smluv
 

Zdravotní pojišťovna

1.

2.

3.

VZP ČR

12 159

140 437

152 596

OZP

29 831

39 831

69 212

VoZP ČR

Nezjištěno

Nezjištěno

93 565

ZP MV ČR

22 512

30 033

58 803

ČPZP

26 194

62 846

89 760

RBP

1 612

42 126

43 738

ZP Škoda

3 893

15 281

19 174

Celkem

96 201 (bez VoZP)

330 554 (bez VoZP)

526 848

Pozn. Vojenská zdravotní pojišťovna uvedla, že při zveřejňování nerozlišuje, podle kterého ustanovení „transparenční novely“ mají být smlouvy zveřejněny (pozn. způsob provedení této povinnosti bude předmětem nejbližší kontroly ve Vojenské zdravotní pojišťovně)

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?