Vyjádření vedoucího lékařského konsilia Martina Holcáta ke zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana

Vytvořeno: 6. 11. 2013 Poslední aktualizace: 6. 11. 2013

Vzhledem k řadě nesmyslných zpráv a dehonestujících článků, které se v posledních dnech v médiích objevují v souvislosti s poraněním pana prezidenta, si dovoluji jako vedoucí lékařského konsilia shrnout fakta, která se týkají jeho zdravotního stavu.

Prezident v noci z 29. 10. na 30. 10. při zakopnutí o koberec upadl na pravou nohu a poranil si pravé koleno. Pro rostoucí otok a bolest vyhledal lékařskou pomoc na traumatologické ambulanci 1. ortopedické kliniky ve FN Motol. Bylo provedeno sonografické a rentgenové vyšetření pravé nohy, které prokázalo přítomnost tekutiny v kolenním kloubu, obsah byl punkcí vypuštěn (jednalo se o krevní výron). Současně byly provedeny laboratorní testy, které mj. absolutně vylučují přítomnost alkoholu v krvi.

Jde o nepříjemné a bolestivé, ale na druhou stranu nikoli vzácné, poranění kolenního kloubu, které vyžaduje fyzický klid, omezení pohybu v kolenním kloubu a došlapu na pravou nohu. Tato doporučení lékařů platí pro několik příštích dnů, dle aktuálního zdravotního stavu až týdnů. Celková doba rekonvalescence se odhaduje na tři až šest týdnů.

Ještě 30. října byl pan prezident ve večerních hodinách převezen z Lán do FN Motol k převazu a kontrole poranění. Vzhledem k jeho diagnóze diabetu II. stupně byla doplněna ještě interní (cévní) neurologické a komplexní laboratorní vyšetření, stejně jako vyšetření magnetickou rezonancí. Tato vyšetření neprokázala vážnější změny zdravotního stavu pana prezidenta, cévní vyšetření bylo v normě, hodnoty glykemie v krvi byly jedny z nejnižších v poslední době.  Pan prezident byl druhý den převezen zpět do Lán.

V současné době se pan prezident pohybuje pomocí vozíku, odstupem času bude moci pro chůzi využívat berle. Z toho důvodu také prezident omezil nebo zrušil nejbližší pracovní cesty plánované na listopad, o dalších se rozhodne s ohledem na vývoj jeho zdravotního stavu.

Pan prezident je pravidelně kontrolován internisty a ortopedy z Všeobecné fakultní nemocnice a z FN Motol. Vzhledem k charakteru poranění není nutné provádět kontroly každodenně. Pan prezident dodržuje klidový režim, řídí se doporučenou dietou, a to včetně zákazu požívání alkoholu. V neděli již také začal rehabilitovat, začíná zapojovat chůzi o berlích. Při domácí péči mu asistují zdravotní sestry boromejky. Pan prezident bude lékařským konsiliem i nadále sledován.

Rozhodně se musím jako lékař ohradit proti nepravdivým tvrzením, která se v posledních dnech v médiích objevují, a sice že došlo k úrazu v důsledku požití alkoholu, že šlo o kolaps s následným bezvědomím nebo že by při pádu došlo k poranění obličeje. Nic takového se nezakládá na pravdě. Zdravotní stav pana prezidenta je uspokojivý a také subjektivně se cítí dobře.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které byly prezentovány od počátku zmiňovaného zdravotního incidentu, a neustálým dehonestujícím a lživým zprávám v médiích, počínaje dnešním dnem se budeme ke zdravotnímu stavu pana prezidenta vyjadřovat pouze prostřednictvím oficiálních tiskových zpráv.

 

MUDr. Martin Holcát, MBA

vedoucí lékařského konsilia prezidenta ČR a ministr zdravotnictví ČR

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?