Vyjádření ministerstva zdravotnictví k zahájení odborových protestů

Vytvořeno: 7. 11. 2011 Poslední aktualizace: 7. 11. 2011

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyjadřuje politování nad tím, že Lékařský odborový klub a jeho vedení nevidí bezprecedentní růst platů v dobách ekonomických těžkostí jako jednoznačné pozitivum a místo toho zahajuje protestní akce. Zároveň nebere v potaz hospodářskou realitu současné Evropy ani uzavřené Memorandum, které nemluví o dalším zvyšování platů ihned od 1. ledna 2012.

 
Velmi si vážím práce zdravotníků a doufám, že všechny moje dosavadní kroky svědčí o tom, že se jim snažím za jejich práci zajistit odpovídající ohodnocení. Od podpisu memoranda jsem vždy postupoval tak, abych nalezl maximální objem financí na uspokojení mzdových požadavků zdravotníků. Díky tomu vzrostla průměrná mzda lékaře ve fakultních nemocnicích o více než 20 %,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger.
 
Lékaři jsou jedinou skupinou v rámci veřejného sektoru, které v roce 2011 rostly platy. Prakticky ve všech ostatních segmentech platy stagnují či dokonce klesají. Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR za první pololetí letošního roku v platové sféře neexistuje skupina, která by měla vyšší platy než lékaři, a to včetně řídících pracovníků, vědců a IT specialistů. Odboráři by tak své kritické postoje měli poměřovat také situací ostatních zaměstnanců.
 
Ministerstvo zdravotnictví připomíná, že se nacházíme v době celoevropské krize, kdy rostoucí ekonomické problémy má stále více evropských států. Není tak jasné, zda v příštím roce nedojde k druhé fázi krize, což může postihnout i český zdravotní systém. Ministerstvo proto zvolilo pomalejší růst platů, který neohrozí nejenom pacienty, ale ani stabilitu systému veřejného zdravotního pojištění. Avšak svůj slib v rámci uzavřeného Memoranda chce v každém případě dodržet.
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz
 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?