Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k nákupu vakcíny od firmy Novavax

Vytvořeno: 26. 3. 2021 Poslední aktualizace: 26. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví tímto deklaruje, že při plánování objednávek vakcín nebyla preferována žádná společnost, a to ani Novavax. Vakcína od společnosti Novavax nebyla zprvu zařazena do portfolia výrobců, se kterými Evropská komise jednala. Od společnosti Novavax je objednáno 2,4 milionů dávek, od společnosti Pfizer 12 milionů dávek, od AstraZeneca 3 miliony dávek a od společnosti Moderna 3,8 milionů dávek. Méně vakcín obdrží Česká republika od CureVac, která bude dodávána především až ke konci roku 2021 a v roce 2022, a od společnosti J&J, která je však podávána v jedné dávce.

Na jednání Výboru stálých zástupců, které bylo svoláno v návaznosti na jednání ministrů zdravotnictví dne 4. září 2020, byla tématem také otázka nákupu vakcín, konkrétně případné rozšíření portfolia výrobců, se kterými má vyjednávat Komise a s tím spojený návrh na navýšení příspěvků členských států do rozpočtu ESI (Emergency Support Instrument), z něhož budou hrazeny předběžné platby výrobcům vakcín, se kterými Komise uzavře smlouvu. Německo apelovalo na všechny členské státy, aby přislíbily navýšení ESI z národních rozpočtů, a to nejlépe poměrově dle výše HDP. Návrh na navýšení rozpočtu ESI vznikl z důvodu tlaku na rozšíření portfolia výrobců, se kterými EU vyjednávala o dalších vakcínách, tedy také o Novavax. Ministerstvo zdravotnictví tento krok podpořilo, nikoliv však navrhlo.

„Zcela podporujeme začlenění společnosti Novavax do portfolia, avšak preferovali bychom jeho zařazení namísto jednoho z výrobců mRNA vakcíny tak, aby se zachoval současný počet 6 výrobců a každý typ vakcíny měl v portfoliu dva zástupce. Tj. Novavax nahradí některého z výrobců inovativní vakcíny mRNA (BioNTech, CureVac a Moderna), které jsou nejen nejdražší, ale také nejméně ověřené. Tito výrobci (a konkrétně BioNTech) však mají velkou podporu Německa. Vhodné by bylo otevřít také otázku povinnosti odebírat veškeré množství vakcíny, které je státu přiděleno poměrově dle velikosti populace. V případě, že by členské státy neměly povinnost odebírat přidělené množství, ale pouze část, umožnilo by jim to na národní úrovni diverzifikovat portfolio, které by odpovídalo skupinám obyvatel, které chtějí očkovat,“ uvedli zástupci Ministerstva zdravotnictví v příslušném dokumentu z jednání.

Na základě odborného názoru a s ohledem na rozpočtové náklady navrhovala ČR složení portfolia s rovnoměrným zastoupením všech typů vakcín. Tedy aby jeden z výrobců mRNA vakcíny, kterých bylo v portfoliu nejvíc, byl nahrazen výrobcem vakcíny proteinové, která byla do té doby v portfoliu jen jedna. Instrukce na jednání byla, stejně jako kterákoliv jiná instrukce na jednání Výboru stálých zástupců, schválena Rezortní koordinační skupinou Ministerstva zdravotnictví pro EU a Výborem pro Evropskou unii, kde jsou zastoupeny všechny rezorty. Většina členských států podporovala začlenění dalších výrobců, ale nikoliv na úkor těch, se kterými EU v daný okamžik jednala, proto bylo portfolium výrobců rozšířeno a došlo tedy i k navýšení rozpočtu ESI.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?