Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR k udělení Anticeny Big Brother Awards

Vytvořeno: 17. 1. 2014 Poslední aktualizace: 17. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví ČR považuje současnou právní úpravu ve věci archivace screeningových kartiček novorozenců za dostatečnou. Aktuálně ale připravuje zpřesnění současné právní úpravy tak, aby byly vyvráceny případné nejasnosti či pochybnosti. Nově by měla být délka skladování přesně specifikována (MZ navrhuje deset let) a dále by měl být zaveden formulář obsahující podrobné poučení, případně i souhlas se screeningovým vyšetřením pro rodiče. O návrhu resort momentálně jedná se zástupci odborné veřejnosti.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?