Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Vydávání denních datových zpráv ke covidu-19 bylo na konci března 2024 ukončeno

Vytvořeno: 2. 4. 2024 Poslední aktualizace: 2. 4. 2024

Na základě odborného doporučení vedení Národního institutu pro zvládání pandemie bylo vydávání denních datových zpráv ke covidu-19 na konci března 2024 ukončeno.

Vydávání těchto zpráv bylo ponecháno v chodu z důvodů předběžné opatrnosti i pro sezónu 2023/2024, ačkoli denně monitorovaná data již postupně ztrácela svou informační hodnotu. Vzhledem k vývoji šíření SARS-CoV-2 a bezpečné epidemiologické situaci je možné toto zpravodajství ukončit.
Ministerstvo zdravotnictví nadále denně aktualizuje počet provedených testů a vykázaných očkování proti covidu-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?