V České republice byly potvrzeny další 3 nové případy Pandemic (H1N1) 2009

Vytvořeno: 18. 7. 2009 Poslední aktualizace: 18. 7. 2009

V Národní referenční laboratoři pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu byly 17. července 2009 ve večerních hodinách potvrzeny další 3 případy infekce virem Pandemic (H1N1) 2009. V České republice je tak k 18. červenci 2009 hlášeno celkem 24 případů této infekce. Jedná se o následující případy:

Žena, u které se objevily první chřipkové příznaky 12. července 2009 – 2 dny po návratu z pobytu v USA. 14. července 2009 byla vyšetřena na ambulanci infekčního odd. nemocnice Uherské Hradiště, ponechána v domácí izolaci. Zdravotní ústav v Ostravě dne 15. července 2009 na základě provedeného vyšetření stanovil, že se jedná o pravděpodobný případ infekce virem Pandemic (H1N1) 2009, 17. července 2009 byl vzorek konfirmován v NRL pro chřipku v SZÚ v Praze. K léčbě nebyla použita antivirotika, t.č. je pacientka zlepšena.

Mladá žena, která se vrátila z dlouhodobého pobytu ve Velké Británii, kde byla pravděpodobně v kontaktu s rodinným příslušníkem potvrzeného případu. Dne 12. července 2009 se u ní objevily první chřipkové příznaky. 16. července 2009 letecky návrat do ČR, pro klinické příznaky během letu ošetřena na Ruzyni v ambulanci Meditrans, odeslána do FN Bulovka, po vyšetření ponechána v domácí izolaci. Stav pacientky zlepšen, antivirotika nebyla k léčbě použita.

Tříletý chlapec, u kterého se objevily první chřipkové příznaky v autobuse během cesty z Velké Británie do ČR dne 13. července 2009. 15. července 2009 vyšetřen u svého pediatra a následně na ambulanci infekční kliniky FN Bulovka, ponechán v domácí izolaci, dne 17. července 2009 konfirmován v NRL pro chřipku v SZÚ a současně pro přetrvávající teploty hospitalizován ve FN Bulovka. K léčbě nebyla použita antivirotika. Z epidemiologického i léčebného hlediska je situace řešena standardním způsobem. Vzhledem k přechodu ČR k mitigaci (omezení následků pandemie) nebudou dohledávány osoby, které mohly být v kontaktu s pozitivními případy během cesty (letadlo, autobus). Blízké úzké kontakty potvrzených případů jsou podle posledních zpráv bez klinických obtíží.


Viz níže – „Přílohy“ – originální verze tiskové zprávy


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?