Tisková zpráva: David Rath zase lže (a to zcela bezostyšně)

Vytvořeno: 12. 11. 2008 Poslední aktualizace: 12. 11. 2008
TISKOVÁ ZPRÁVA

                                   12. 11. 2008

 

 

David Rath zase lže

(a to zcela bezostyšně)


 

Ministerstvo zdravotnictví se důrazně ohrazuje proti zcela lživým tvrzením Davida Ratha, který na tiskové konferenci ČSSD „informoval“ o zdravotnických zákonech projednávaných dnes vládou. Protože lze jen těžko podezřívat předsedu zdravotního výboru sněmovny z neznalosti, musíme vyslovit pohoršení nad mírou nehoráznosti, jeho výmyslů a blábolů. Vycházíme z informací, které vydala ČTK a které nebyly ČSSD zpochybněny.

 

Podle D. Ratha se ze zákonů vytratila  etika i  lidský rozměr, protože tam chybí slova jako lékař, sestra či zdravotník. To je ovšem hloupost, protože zákony projednávané vládou řeší poskytování zdravotních služeb, kdežto definice jednotlivých profesí, jejich vzdělání a popis činností, které vykonávají,  obsahují dva rozsáhlé zákony o vzdělávání, a to zákon č. 95/2004 o vzdělávání lékařů, stomatologů a lékárníků a zákon č. 96/2004 o vzdělávání nelékařů. Rath také poukazuje na to, že „vypadla“ ze zákonů první pomoc, jenže opět pomíjí, že zákony se týkají zdravotních služeb poskytovaných profesionály. Povinnost poskytnout první pomoc samozřejmě nadále zůstává v právním řádu zachována (Trestní zákon – neposkytnutí první pomoci). Zákon o péči o zdraví lidu, se kterým D.Rath nové zákony srovnává, vznikl v roce 1966, tedy v cela jiné době a za zcela jiných podmínek. „Řešil“ proto i věci, které jsou již dnes upraveny jinými zákony.

David Rath lže, když tvrdí, že komory by napříště neměly řešit stížnosti pacientů. Nebyl totiž nijak změněn zákon o lékařské komoře a nový zákon o službách tuto možnost pacientům dává v případě, že oni sami o to budou stát, tedy stejně jako dnes. David Rath lže, když tvrdí, že zákony zavádějí „chudinskou“ medicínu, protože předpokládají hrazení nejlevnější zdravotní péče. Zákony totiž říkají, že jedině v případě, že jsou dva postupy medicínsky pro uzdravení pacienta zcela totožné, pak je na místě volit levnější variantu.

 

David Rath asi nezná reálnou situaci českých pacientů, kteří se až přímo ve zdravotnickém zařízení dozvídají, na co vlastně mají v reálném životě nárok. Právě nejasné formulace dosud platných zákonů garantují všechno, ale také vlastně dohromady nic. Nové zákony tento nárok jasně specifikují a všechny služby, které popisuje zákon o zdravotních službách jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě dikce novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jinými slovy dosavadní rozsah hrazení zdravotní péče zůstává nejen zachován, ale dokonce je lépe garantován než dosud.

 

Další lži Davida Ratha:

·        „neschopenky by mohl vydávat jen praktický lékař“ – není pravda, zákon umožňuje vydávat neschopenky všem lékařům, kteří zjistí pro její vystavení zdravotní důvod

·        „prodlužuje se interval zásahu ZZS z 15 na 20 minut“ – není pravda, naopak více než milion lidí žilo až dosud na území, kde nejezdila záchranka do 15 minut a  díky novému zákonu a vybudování většího počtu výjezdových míst sanitek tuto garanci ze zákona nově získají

·        „lékař bude mít povinnost sdělovat policii chráněné údaje o pacientech bez jejich souhlasu“ – není pravda. Naopak zákon omezuje bezdůvodné nahlížení osob do zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta.

·        „nemocnice a lékaři přijdou o registraci do 36 měsíců a musejí si o ni znovu požádat“ – není pravda, bát se mohou pouze ti lékaři, kteří nyní poskytují svoje služby neoprávněně. Všichni zdravotníci, kteří poskytují již dnes zdravotní péči v souladu se zákonem, získají nové oprávnění zcela bez problémů, i bez nutnosti dokládat znovu jakékoliv doklady, které již jednou doložili.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Mgr. Tomáš Cikrt, e-mail: tis@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?