Světová zdravotnická organizace posiluje molekulární monitoring virulentních patogenů v ČR darem nového genetického analyzátoru

Vytvořeno: 25. 1. 2024 Poslední aktualizace: 25. 1. 2024

Světová zdravotnická organizace (WHO) pořídila pro Centrum epidemiologie a mikrobiologie (CEM) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Praze nejmodernější genetický kapilární analyzátor. Tato zásadní posila přístrojového vybavení SZÚ byla umožněna díky štědrému daru od Japonska.

Nový přístroj umožní Centru epidemiologie a mikrobiologie rychle a komplexně profilovat nejrůznější patogeny. Přesné popsání  patogenů pomocí sekvenace je velmi zásadní pro včasnou detekci ohnisek infekcí a také pro realizaci cílených intervenčních opatření směřujících k potlačení šíření infekce i nalezení nástrojů účinné léčby.

„Strategické pořízení genetického kapilárního analyzátoru je v souladu s pokračujícím úsilím pobočky WHO pro Českou republiku o posílení schopností dohledu nad veřejným zdravím v zemi. Pandemie COVID-19 i další světové zdravotnické výzvy v podobě šíření nejrůznějších patogenů nám ukazují zásadní význam investic do pokročilých technologií pro detekci a kontrolu nemocí,“ uvedla Zsofia Pusztai, zástupkyně WHO pro Českou republiku.

genetický kapilární analyzátor

Genetický kapilární analyzátor, vybavený pokročilými schopnostmi sekvenování DNA a fragmentační analýzy, je připraven hrát klíčovou roli při posilování reakce země na potenciální hrozbu vysoce virulentních kmenů. 

„Rád bych poděkoval Světové zdravotnické organizaci i Velvyslanectví Japonska v ČR za tento štědrý dar a velmi intenzivní spolupráci v oblasti zdravotnictví. Státní zdravotní ústav je zásadní součástí české zdravotnické infrastruktury a nový genetický kapilární analyzátor pomůže udržet vysoký standard jeho práce,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Rychlá identifikace výskytu virulentních kmenů způsobujících život ohrožující infekce (jako jsou např. odlišné genetické skupiny streptokoků a pneumokoků, meningokoky, hemofily, pertuse, difterie, rezistentní varianty patogenů a další) včetně rozpoznání rizika závažných infekcí, představuje klíčový moment při zavádění účinné prevence a ochrany obyvatel.

SZÚ již 15 let intenzivně využívá starší typ genetického kapilárního analyzátoru. Pro udržení a posílení schopnosti identifikace patogenů byl ale nezbytný přechod na novější zařízení.

Vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Jana Kozáková vyjádřila poděkování za štědrý příspěvek od vlády Japonska, uvedla: Tento špičkový genetický kapilární analyzátor významně posílí naši schopnost identifikovat potenciální ohrožení veřejného zdraví a reagovat na ně. Jsme vděční za podporu WHO a japonského velvyslanectví, která podtrhuje důležitost mezinárodní spolupráce při řešení globálních zdravotních problémů.“

„WHO dlouhodobě nabízí podporu a pomoc v oblasti přístrojového vybavení pro Státní zdravotní ústav. V minulosti už jsme takto získali například finanční podporu pro Integrovanou virologickou surveillance ARI/ILI/SARS-CoV-2, dar na nákup archivačního systému pro virovou sbírku ale i sekvenátor Genexus. Taková podpora WHO je pro nás velkým přínosem, pomáhá rozvíjet možnosti našich vědců a já za ni pobočce WHO pro Českou republiku, kterou reprezentuje paní Zsofia Pusztai, velice děkuji,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Slavnostní předání genetického kapilárního analyzátoru v SZÚ.

„Japonsko je hrdé, že spolu se spojenci a partnery, jako je Česká republika, podporuje boj Ukrajiny za nezávislost a suverenitu. Na mimořádnou ekonomickou a humanitární pomoc poskytujeme celkem 7,6 miliardy USD. V rámci pomoci posíláme vojenskou techniku prostřednictvím svěřenských fondů NATO. Posilujeme průmyslovou spolupráci soukromého sektoru. Za měsíc v Tokiu pořádáme japonsko-ukrajinskou konferenci na podporu hospodářské obnovy Ukrajiny. Důležitým pilířem všech těchto snah je solidarita se sousedními zeměmi, které přijímají ukrajinské uprchlíky. Japonsko darovalo přes 2 miliony USD na posílení odolnosti zdravotnického sektoru v Česku. Víme, jak moc Česko dělá pro lidi v nouzi a proto chceme solidaritu podpořit. Děkujeme WHO za obrovskou podporu při realizaci projektů,“ řekl Hideo Suzuki, velvyslanec Japonska v ČR.

Česká kancelář WHO je i nadále odhodlána spolupracovat s partnery na budování odolných zdravotnických systémů ve prospěch veřejného zdraví. Dar od Japonska je příkladem globální solidarity a spolupráce při prosazování iniciativ v oblasti péče o zdraví národů.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?