Spolupráce ministerstev zdravotnictví a školství s děkany lékařských fakult stabilizuje počty lékařů

Vytvořeno: 12. 9. 2016 Poslední aktualizace: 12. 9. 2016

Počty lékařů v ČR bude třeba po roce 2020 zvýšit o 1,5–2,5 tisíce nových úvazků. Všechny prediktivní modely totiž dokládají, že tohoto stavu lze docílit zvýšením počtu absolventů lékařských fakult alespoň o 15 procent. Proto Ministerstvo zdravotnictví zahájilo spolupráci s Ministerstvem školství a týmy obou resortů pracují společně s děkany lékařských fakult na strategickém materiálu a krocích, které situaci pomohou řešit.

V současné době je situace stabilizovaná a v roce 2015 dokonce došlo k mírnému nárůstu úvazků lékařů o 557, což je o cca 1–2% nárůst. „Stav roku 2016 nás nesmí ukolébat, protože krizi v oblasti stárnutí lékařů nesmíme začít řešit, až přijde, ale připravit se na ni a pokusit se hrozbu nedostatku zejména mladých lékařů odvrátit už nyní,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček

 

 

„MZ nás o této své obavě informovalo a my ji nepodceňujeme. Vyžádali jsme si od kolegů doplňující údaje a jsme ochotni, pakliže se potřeba zvýšeného počtu studujících zdravotníků potvrdí, přistoupit k navýšení kapacit. Je však nutné si uvědomit, že zvýšení materiálních a personálních kapacit na lékařských fakultách by vyžadovalo rovněž zisk dodatečných finančních prostředků pro vysoké školy vzdělávající lékaře,“ varovala ministryně školství Kateřina Valachová.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) tedy provedlo kritickou analýzu předpovídající dlouhodobé potřeby kapacit lékařů s ohledem na existující síť zdravotních služeb. Celkem byly provedeny tři analýzy s následujícími závěry:

Demografický model odhalil nelichotivý stav. Lékaři v ČR jako profesní skupina významně stárnou a u některých specializací jejich průměrný věk dosahuje 57–58 let. Úbytek kapacit z důvodu odchodu lékařů do důchodu začne být kritický zejména po roce 2018.

Tzv. síťový model – model předpovídající potřebný počet lékařů s ohledem na stav sítě poskytovatelů zdravotních služeb – potvrdil závěry demografických analýz, tedy očekávatelný problém zejména v lůžkové péči do cca 3–4 let, přičemž už nyní lůžkové péči chybí část kapacit lékařů.

Posledním modelem je mezinárodní srovnání zaměřené zejména na situaci v Německu a Rakousku. Dle dat OECD pracuje v Německu 4,11 úvazků lékařů na 1000 obyvatel, srovnatelná česká data ukazují 3,87 úvazků lékařů na 1000 obyvatel.

Závěr všech tří modelů je tak shodný. „České zdravotnictví potřebuje navýšit počty lékařů, zejména s ohledem na nadcházející demografické změny a stárnutí. Populaci lékařů je třeba omladit a posílit skupiny do 40 let věku. Jsem tedy rád, že se podařilo sestavit pracovní týmy a s relativním předstihem tak připravujeme kroky stabilizující personální kapacity českých lékařů,“ uzavírá ministr zdravotnictví.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz
 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?