Slyšení ministra Julínka ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu

Vytvořeno: 21. 1. 2009 Poslední aktualizace: 21. 1. 2009

Během svého projevu představí ministr členům parlamentního výboru základní prvky pracovního programu českého předsednictví v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, s důrazem na tři hlavní priority: antibiotickou rezistenci, finanční udržitelnost zdravotních systémů a eHealth (elektronické zdravotnictví).


České předsednictví bude pokračovat v projednávání legislativních návrhů týkajících se poskytování přeshraniční zdravotní péče a doporučení v oblasti vzácných nemocí. Současně začneme projednávat řadu legislativních návrhů v oblasti léčiv, kvality a bezpečnosti orgánů určených k transplantacím a bezpečnosti pacientů, které Komise předložila v prosinci loňského roku. Předsednictví se bude aktivně věnovat tématu finanční udržitelnosti zdravotních systémů. Výsledky své práce bude české předsednictví prezentovat na jednání červnové Rady pro zaměstnanost, sociální otázky, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). V závěru slyšení budou mít europoslanci možnost klást  ministrovi doplňující dotazy. Na zasedání jsou taktéž zváni příslušní členové Evropské komise.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?