Skóre PES je na hodnotě 73, zátěž zdravotního systému je ale i nadále vysoká

Vytvořeno: 22. 1. 2021 Poslední aktualizace: 22. 1. 2021

Souhrnný index rizika pro Českou republiku je podle protiepidemického systému (PES) na hodnotě 73. Případná změna pohotovostního stupně by byla odvislá od aktuální epidemické situace, zatížení zdravotního systému a také od rozhodnutí expertní epidemiologické skupiny. 

Řazení do příslušných úrovní probíhá na základě několika epidemiologických ukazatelů, jako je podíl hospitalizovaných pacientů nezachycených v komunitě za posledních 14 dní, 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla, a také 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny.

Pro výpočet indexu rizika jsou zásadní otázky: Kolik lidí se v poslední době nakazilo? Kolik seniorů se v poslední době nakazilo? Narůstá počet nakažených? a Dokážeme nakažené účinně a rychle zachytit?

 „I přesto, že dochází k mírnému zlepšení epidemické situace, komunitní šíření je stále velmi silné a zásah zejména do zranitelných skupin obyvatel je velký. Musíme proto i nadále zůstat obezřetní a důsledně dodržovat zavedená protiepidemická opatření. Ohled je třeba brát zejména na situaci v nemocnicích, které se jsou i nadále pod velkým zatížením. Situaci komplikuje i přítomnost britské mutace koronaviru, která se šíří až o 40 procent rychleji,“ popisuje ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Skóre je hodnoceno pro celou republiku. ČR je v systému PES řazena do pěti stupňů pohotovosti, na které navazují příslušná protiepidemická opatření týkající se např. nošení roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství, ale i jejich rozvolňování.

„Na základě vývoje ukazatelů za poslední dny můžeme konstatovat, že epidemie v České republice nepostupuje podle nejrizikovějších scénářů, aktuální hodnota reprodukčního čísla je 0,83. Vedle výpočtů rizikového indexu PES nicméně sledujeme především zatížení zdravotního systému, které je stále vysoké a zpomalení epidemie se na něm projeví až s určitou prodlevou. Žádoucího snížení počtu hospitalizací lze dosáhnout nejdříve v horizontu 2 – 3 týdnů,“ říká ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Protiepidemický systém 2.0 (PES 2.0) vyvinulo Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ve spolupráci s experty z českých i zahraničních univerzit. Skóre je kalkulováno a implementováno do online systému ÚZIS a zveřejněno na webových stránkách.

Zlepšení epidemické situace pomáhá také úspěšnost trasování. „Za posledních 7 dní jsme dokázali do 24 hodin vyřešit 94 % rizikových případů. Během trasování se zaměřujeme rovněž na cestovatelskou anamnézu,“ popisuje hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

 „Situace v nemocnicích je nadále na hraně svých maximálních kapacit, především kvůli nákaze zdravotnického personálu. Ve zvládnutí současného stavu nám velmi pomáhá armáda, studenti lékařských fakult, zdravotních škol a dobrovolníci z Českého červeného kříže. V případě potřeby využíváme také Národní dispečink lůžkové péče, díky kterému realizujeme transporty pacientů mezi kraji, počet mezikrajových transportů mírně stoupá“, říká náměstek ministra zdravotnictví, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a vedoucí Klinické skupiny COVID Vladimír Černý.

Aktuální opatření, počty pozitivně diagnostikovaných pacientů a další informace související s epidemií covid-19 je možné sledovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz, nebo na vládním portálu covid.gov.cz.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?