Resort zdravotnictví podporuje vznik a udržení ordinací praktiků a zubařů v lokalitách s omezenou dostupností péče

Vytvořeno: 30. 6. 2021 Poslední aktualizace: 11. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví podporuje zřizování a udržení ordinací zubařů a praktických lékařů pro dospělé i děti v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Dotační program pro praktické lékaře byl vyhlášený v roce 2016 a dotační program pro zubní lékaře v roce 2018. V jejich rámci Ministerstvo zdravotnictví schválilo dotace v celkové výši 77 786 561 Kč. Jen za rok 2021 resort podpořil vznik 14 ordinací praktických lékařů a 6 ordinací zubních lékařů. Celkově už podporu dostalo 119 ordinací.

Cílem dotačního programu je podpora zdravotní péče v lokalitách, kde je dostupnost zdravotních služeb omezená. Ministerstvo zdravotnictví za rok 2021 schválilo dotace pro praktické lékaře ve výši 5 682 426 Kč, pro zubní ordinace byly schválené dotace ve výši 10 594 320 Kč.

„Kvalitní lékařská péče dostupná ve všech regionech napříč republikou je mojí naprostou prioritou. Ministerstvo zdravotnictví pomáhá dotacemi nejen udržovat stávající ordinace v lokalitách, kde jsou nejvíce potřeba, ale i vznik nových. A budeme v tom i nadále pokračovat. Velmi uvítáme všechny zájemce, kteří uvažují o založení lékařské praxe. Pomozte nám zajistit zdravotní péči tam, kde je potřeba,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Z programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb bylo od jeho spuštění schváleno již 39 dotací v celkové výši cca 49 milionů korun. Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost doposud rozdělil 80 dotací, jejichž hodnota byla cca 29 milionů korun.

Dotační program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb je určen na krytí personálních nákladů, tedy na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Maximální výše udělené dotace je 240 tisíc Kč za rok (12 měsíců) a 1,2 milionu korun za 5 let (60 měsíců) s tím, že finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %. Ministerstvo zdravotnictví je každý rok připraveno schválit dotace v rámci tohoto dotačního programu za cca 15 mil. Kč. Žadatelé o dotaci z programu musejí splňovat konkrétní podmínky programu zahrnující např. smlouvy s alespoň čtyřmi zdravotními pojišťovnami, závazek přijmout minimálně 1 500 pojištěnců, příslib ošetření i pro dětské pacienty či např. minimální rozsah 35 ordinačních hodin týdně.

Pro účely hodnocení žádostí do programu byly všechny obce s rozšířenou působností v ČR vyhodnoceny podle dostupnosti stomatologické péče, která byla vypočtena na základě přepočtu objemu kontaktu pacientů na úvazek lékaře a demografických ukazatelů populace lékařů v kraji, se započtením případných obtíží pojišťovny při shánění nového lékaře pro obsazení nabízeného místa.

V roce 2021 byly schváleny dotace pro stomatologické ordinace v Jilemnici, Litoměřicích, Chomutově, Domažlicích, Třinci a Vsetíně.

Podrobné informace k vyplaceným dotacím jsou zveřejněny zde. Metodiku a všechny další potřebné informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách ministerstva.

Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb je určen na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta v maximální výši 250 tis. korun a na zajištění věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře rovněž v maximální výši 250 tis. korun. Celková výše jednorázové dotace z dotačního programu pro praktické lékaře je 500 tis. korun. Na dotační program je vyčleněno každý rok cca 8 mil. korun.

Žádost o poskytnutí dotace mohou předložit právnické nebo fyzické osoby, které plánují poskytovat nebo začaly poskytovat v předchozích 5 měsících před podáním žádosti zdravotní služby v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno. Minimální rozsah poskytovaných zdravotních služeb je 30 hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů včetně zajištění návštěvní služby.

Dotace pro ordinace praktických lékařů schválené v roce 2021 poputují do Dobříše, Rožnova pod Radhoštěm, Třince, Lán, Opatovic nad Labem, Litoměřic, Strakonic, Velkých Karlovic, Vyškova, Děčína, Soběslavi, Žatce, Veselí nad Lužnicí a Rychvaldu.

Podrobné informace k vyplaceným dotacím jsou zveřejněny zde. Metodiku a všechny další potřebné informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách ministerstva.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?