Reforma zdravotnictví se stává realitou, vláda ji schválí do konce května

Vytvořeno: 7. 4. 2011 Poslední aktualizace: 7. 4. 2011

Reforma českého zdravotnictví je prvořadou prioritou ministra zdravotnictví Leoše Hegera a jeho týmu. Proto dle požadavku K9 z  28. 3. 2011 dojde k urychlení legislativních prací, aby nejpozději do konce června byly  jednotlivé klíčové reformní zákony předloženy Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání. Čeká se na schválení zásad druhé novely zákona č. 48, která bude schválena k  8. 6. 2011.

 
Tento týden schválila vláda novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění.Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě procházejí nyní připomínkovým řízením v rámci ministerstva zdravotnictví a do konce dubna budou odeslány do mezirezortního připomínkového řízení a následně do vlády. K danému procesu bude přidána doprovodná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, aby podstatné body Programového prohlášení vlády byly naplněny k 1. 1. 2012.
 
 
 
Vláda ČR již tento týden schválila tzv. malou novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, přičemž 26. dubna ji v rámci prvního čtení projedná Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Reforma zdravotnictví přináší především větší transparentnost a čitelnost celého systému, významně zprůhlední i jeho financování. Velmi důležitá bude také změna rolí jednotlivých aktérů: „Díky reformě se pacient poprvé stane podstatným hráčem celého systému. Výrazně mu vzrostou jeho práva, zároveň tato práva budou lépe vymahatelná,“ říká ministr Leoš Heger. Reforma dále jasně vymezí roli a práva lékaře, přesně specifikuje povinnosti poskytovatelů péče, narovná vztah mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli péče a nadefinuje nároky pojištěnců na rozsah péče. Úprava legislativy se dotkne i lékové politiky a pacientům zajistí v každé skupině léčiv minimálně jeden lék bez doplatku. „Zvyšování spoluúčasti pacientů pak bude řešeno sociálně citlivě tak, aby nikdo nebyl krácen na přístupu ke zdravotní péči,“ dodává Leoš Heger.
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?