Reforma psychiatrické péče je v rukou odborných garantů, ministerstvo je podporuje

Vytvořeno: 11. 1. 2016 Poslední aktualizace: 11. 1. 2016

Na pozvání ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka se dnes na MZ ČR konalo jednání odborníků o postupu transformace psychiatrické péče. Pozváni přijali jak přední kapacity české psychiatrie, tak ředitelé VZP a ÚZIS. Cílem je reformu psychiatrické péče pojmout mnohem komplexněji a šířeji než jen v souvislosti s jejím financováním prostřednictvím Strukturálních fondů EU.

 

 

„Jsem velmi rád, že výsledkem dnešní schůzky je konstatování, že plátci jsou připraveni aktivně přistoupit ke konkrétním reformním záměrům a plánům, které by měly měnit poměry v české psychiatrii, a podpořit je. Domluvili jsme se, že výsledkem budou konkrétní závazky a konkrétní dlouhodobé záměry v podobě třístranného memoranda, ve kterém budou zastoupeni kromě MZ i odborná psychiatrická společnost a zástupci plátců,“ upřesnil ministr Svatopluk Němeček.

„Je důležité, aby zde zůstaly psychiatrické nemocnice, které se zaměřují na dlouhodobou a následnou péči, aby v nemocnicích vznikala oddělení akutní psychiatrické péče a aby fungovala komunitní péče především v centrech duševního zdraví. Největší objem psychiatrické péče pak poskytuje samozřejmě sféra ambulantní,“ dodal ministr.

Podle názoru MZ ČR musí být lídrem reformy odborná psychiatrická společnost, protože jenom ti, kteří se psychiatrickou péčí denně zabývají, mohou mít představu o tom, jak by psychiatrická péče v naší zemi měla vypadat. MZ bude v jednáních dále pokračovat a kromě materiální pomoci poskytne i pomoc datovou prostřednictvím Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Stávající předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP a jeden z garantů reformy Martin Hollý po jednání uvedl: „Rád konstatuji, že domluva z jednání v užším kruhu z konce loňského roku má velmi jasné pokračování a postupuje práce všech pracovních skupin, tak jak je strategie reformy definuje. Strategie reformy z roku 2013 tak přestává být jen manuálem k čerpání evropských peněz a začíná být o skutečné změně v systému péče o duševně nemocné. Roli odborné společnosti vidím v moderování odborné diskuze a hledání křehkých, leč důležitých kompromisů. Jako aktuální vidím úkol zahájit práci na transformačních plánech psychiatrických nemocnic. V neposlední řadě je zásadní začít pracovat na tvorbě zákona o duševním zdraví, kde bude psychiatrická společnost odborným garantem.“

Další z odborných garantů, ředitel Národního ústavu duševního zdraví Cyril Höschl přislíbil ministerstvu i plátcům pomoc ve formě expertní činnosti, která spočívá ve sběru, zpracování a interpretaci dat z pohledu poskytovatelů péče i lékařských, medicínských, psychologických a sociálních potřeb společnosti, které se mění a narůstají a je třeba je reflektovat.

„VZP bude hrát v reformě klíčovou roli a je připravena nést zvýšené náklady, pokud se prokáže, že systém je potřebuje pro zajištění dostupnosti péče pro psychiatrické pacienty,“ doplnil informace účastníků jednání ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Na závěr ředitel ÚZIS Ladislav Dušek ujistil účastníky jednání, že ÚZIS bude schopen předložit mapu komplexní péče v jednotlivých regionech ČR. Ta poskytne údaje o tom, kolik psychiatrických pacientů je léčeno, jak jsou staří, jakou péči konzumují a jak je pro ně dostupná.

(O přijetí role garantů psychiatrické péče předními českými odborníky jsme informovali již dříve zde).

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?